Hector Classic Mobiles
Hector Classic Mobiles

Hoe werkt de periodieke oldtimerkeuring?

Verzamel de juiste documenten. Op de oproepingskaart staat vermeld welke documenten u moet meebrengen:

  • kopie van het Belgisch of buitenlands inschrijvingsbewijs
  • kopie van het gelijkvormigheidsattest van het voertuig (als beschikbaar)
  • technische gegevens van het voertuig
  • in geval van verbouwing: elk ander document dat nuttig is ter ondersteuning of een beter begrip van de verbouwing (zie hieronder).

Ga naar een keuringcentrum naar keuze. Hector Classic Mobiles biedt u deze service tevens aan.

Is de oldtimer verbouwd?

Oldtimer met toegelaten verbouwing

De procedure is dezelfde als voor een oldtimer zonder verbouwing.

Oldtimer met verboden verbouwing

Als een verboden verbouwing wordt vastgesteld, krijgt u een keuringsbewijs met de vermelding ‘verboden voor het verkeer’ en kunt u het voertuig dus niet inschrijven.

Oldtimer met verbouwing die niet verboden is, maar ook niet bij de toegelaten verbouwingen staat

De constructeur of mandataris (erkende vervangende firma) bevestigt met een attest dat de verbouwing de verkeersveiligheid niet in het gedrang brengt. De burger vraagt dit attest zelf aan bij de constructeur of mandataris en gaat daarmee naar de keuring;

Of het keuringscentrum dient een dossier in bij de Oldtimercommissie:

  • U krijgt een keuringsbewijs met een geldigheid van 3 maanden ('B.627/1/3: OLDTIMER: Dossier in onderzoek‘).
  • De Oldtimercommissie geeft technisch advies aan de bevoegde overheid.
  • De dienst technische keuring van het Gewest in kwestie keurt al dan niet goed.
  • Het keuringscentrum brengt u telefonisch of via e-mail op de hoogte van de beslissing (tussen 1 maand en maximaal 3 maanden na het indienen van het dossier).

Als u na de keuring een groen keuringsbewijs krijgt (zonder herkeuring), dan krijgt u een roze formulier (= een aanvraag tot inschrijving) waarop in vak X10 “enkel oldtimer” staat.

Contact

Address Grote Steenweg 10 2440 Geel, Belgium

Tel / email General enquiries:
0032 (0)14 946.490
info@hcmobiles.eu
Classic & Sportscars:
0032 (0)475 366.352 (Franz Lamot)
franz@hcmobiles.eu
Marketing & Sales:
0032 (0)471 867.065 (Michèle Lamot)
michele@hcmobiles.eu
Management:
0032 (0)475 366.352 (Franz Lamot)
franz@hcmobiles.eu

Opening times

From monday - friday: 9h00 - 17h00
Saturday: 9h00 - 15h00
Sunday: Closed

Follow Hector Classic Mobiles

Contact

General enquiries: 0032 (0)14 946.490

Sales & Marketing: 0032 (0)471 867.065 (Michèle Delcorte)

Email: workshop@hcmobiles.eu

Management: 0032 (0)475 366.352 (Franz Lamot)

Email: info@hcmobiles.eu

www.hcmobiles.eu