Hector Classic Mobiles
Hector Classic Mobiles

Coronavirus: Implicaties voor de oldtimerliefhebbers

We beleven momenteel zeer moeilijke tijden als gevolg van de Covid-19-pandemie, een gezondheidscrisis waar ons land, net als elke oldtimerliefhebber, zo goed mogelijk mee omgaat.

Als federatie begrijpen we dat, net nu het mooie weer stilaan zijn optreden doet, de goesting naar het rijden met de oldtimer enorm hoog op het verlanglijstje staat.

We worden bevraagd door liefhebbers of ze al dan niet een privéritje mogen doen met de oldtimer.

Het rijden met de oldtimer wordt niet opgenomen in het Ministerieel Besluit als “iets” dat verboden zou zijn.

Maar de basisaanbeveling van de overheid is om enkel en alleen voor strikt noodzakelijke doeleinden zich te verplaatsen, om zo een halt toe te roepen aan de verspreiding van het virus. Een privé- en/of plezierritje behoort volgens onze federatie niet tot een strikt noodzakelijke verplaatsing.

Laten we ook de publieke opinie niet uit het oog verliezen, want dit zou ons, momenteel nog steeds positief oldtimerimago kunnen schaden. De federatie raadt dan ook aan om de oldtimer voorlopig op stal te houden!

Verder willen we u informeren aangaande enkele effecten van de huidige crisis, die nu al genomen werden tot minstens 5 april 2020.

Dienst inschrijvingen

De loketten en de antennes van de DIV zijn gesloten tot 5 april 2020.

Autokeuring

De autokeuring heeft zijn deuren gesloten tot 5 april 2020.

Hierdoor zijn er een aantal liefhebbers die hun oldtimer niet tijdig zullen kunnen aanbieden aan de periodieke keuring. De BFOV heeft aan de drie verschillende overheden gevraagd om geen boetes te innen omwille van het laattijdig aanbieden van de oldtimer. We houden u op de hoogte van zodra we antwoord ontvangen hebben.

Diensten van de BFOV

Het secretariaat van de BFOV blijft uiteraard doorwerken, weliswaar door middel van telewerk. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde dossiers ietwat vertraging oplopen omdat we soms afhangen van andere overheidsdiensten (douane, DIV, …). We zullen u zo goed mogelijk informeren aangaande de opvolging van uw lopende dossiers.

Aflassing of opschorting van evenementen

Door de genomen maatregelen, waren bepaalde organisatoren, clubs, … reeds verplicht een reeks organisaties af te lassen of uit te stellen.

De BFOV vraagt om de eventuele nieuwe datum kenbaar te maken, we zullen deze op de homepage van onze website met heel veel plezier kenbaar maken.

Positieve aanpak van dit Coronatijdperk

Misschien is het dan toch het juiste moment om wat tijd vrij te maken om een bepaalde herstelling of restauratie verder te zetten, of wie weet, af te werken.

Lees ook : https://www.info-coronavirus.be/nl/

Peeter Henning

CEO BFOV

Contact

Address Grote Steenweg 10 2440 Geel, Belgium

Tel / email General enquiries:
0032 (0)14 946.490
info@hcmobiles.eu
Classic & Sportscars:
0032 (0)475 366.352 (Franz Lamot)
franz@hcmobiles.eu
Marketing & Sales:
0032 (0)471 867.065 (Michèle Lamot)
michele@hcmobiles.eu
Management:
0032 (0)475 366.352 (Franz Lamot)
franz@hcmobiles.eu

Opening times

From monday - friday: 9h00 - 17h00
Saturday: 9h00 - 15h00
Sunday: Closed

Follow Hector Classic Mobiles

Contact

General enquiries: 0032 (0)14 946.490

Sales & Marketing: 0032 (0)471 867.065 (Michèle Delcorte)

Email: workshop@hcmobiles.eu

Management: 0032 (0)475 366.352 (Franz Lamot)

Email: info@hcmobiles.eu

www.hcmobiles.eu